HỘI KHẢO CỔ HÀNG HẢI

Khóa học Khởi đầu
– Khảo cổ hàng hải và Di sản văn hóa dưới nước

Chương trình Đào tạo Quốc tế của Hội Khảo cổ Hàng Hải (NAS) đã tổ chức nhiều khóa học về khảo cổ hàng hải trong hơn 25 năm qua. Giai đoạn đầu của chương trình là Khóa học Khởi đầu. Đây một khóa đào tạo trong một ngày, giới thiệu cho học viên về đối tượng của khảo cổ hàng hải và di sản văn hóa dưới nước. Khóa học Khởi đầu nhằm quảng bá về khảo cổ hàng hải và di sản văn hóa dưới nước cho những người muốn tìm hiểu sơ lược về vấn đề này.

Ngoài những nguyên tắc khảo cổ học cơ bản, Khóa học Khởi đầu cũng sẽ giới thiệu về các khu vực được xếp dưới tên gọi khảo cổ “hàng hải”. Đó không chỉ là các con tàu đắm và tất nhiên không phải đều nằm dưới nước. Đến cuối ngày, học viên sẽ được giới thiệu rất nhiều chủ đề lý thuyết và thực hành bao gồm các phương pháp khảo sát, xác định niên đại khảo cổ và Công ước UNESCO về Di sản Văn hóa dưới nước. Dưới đây là lịch tham khảo về khóa học một ngày :

LỊCH ĐÀO TẠO, ngày Thứ Năm

8h30 Tiếp đón học viên/ đăng ký học/ phát tài liệu
9h00 Giới thiệu về NAS
9h15 Khảo cổ học dưới nước là gì?
10h00 Di sản văn hóa dưới nước
10h30 Giải lao
11h00 Các phương pháp xác định niên đại khảo cổ
11h45 Thảo luận về quản lý Di sản văn hóa dưới nước
12h30 Ăn trưa
13h30 Định vị khu vực khảo cổ và Khảo sát 2D
14h00 Các phương pháp tìm kiếm trong khu vực
14h30 Giới thiệu về Khảo sát 3D
15h00 Giải lao
15h30 Công ước UNESCO về Di sản Văn hóa dưới nước
16h15 Khảo cổ hàng hải tại Châu Á
17h00 Thông tin bổ sung
17h30 Kết thúc Khóa học
Previous  Next