"Uma" No Bunka to "fune" No Bunka: Kodai Nihon to Chugoku Bunka

Dublin Core

Title

"Uma" No Bunka to "fune" No Bunka: Kodai Nihon to Chugoku Bunka

Creator

Mitsuji Fukunaga

Publisher

Jinbun Shoin

Date

1996

Type

Book

Zotero

Author

Mitsuji Fukunaga

Item Type

Book

ISBN

4409540505

Date

1996

Library Catalog

OCLC WorldCat FirstSearch

Num Pages

343

Place

Kyoto-shi

Publisher

Jinbun Shoin

Short Title

"Uma" No Bunka to "fune" No Bunka

Title

"Uma" No Bunka to "fune" No Bunka: Kodai Nihon to Chugoku Bunka

Files

Tags

Citation

Mitsuji Fukunaga, “"Uma" No Bunka to "fune" No Bunka: Kodai Nihon to Chugoku Bunka,” The MUA Collection, accessed November 26, 2022, http://www.themua.org/collections/items/show/1280.